WAT ZIJN MERIDIANEN?

Meridianen zijn energiebanen die volgens een vast patroon door ons lichaam lopen. Op deze energiebanen bevinden zich drukpunten (acupunctuur- of acupressuurpunten). Via het Centrale Zenuwstelsel zijn deze Meridianen en Drukpunten verbonden met en beinvloeden zij alle organen en systemen in ons lichaam.

Ons menselijk lichaam kent vele meridianen waarvan de belangrijkste, de zgn. Hoofdmeridianen, vernoemd zijn naar twaalf organen.

De meridianen zijn te sorteren in paren volgens het Yin-Yang principe waarbij Yinne en Yange meridianen aan elkaar gekoppeld zijn. Deze paren van meridianen vallen vervolgens onder een van de vijf elementen uit de TCM:

Hout: hiertoe behoren de Lever- (Yin) en de Galblaas- (Yang) Meridianen

Vuur: hiertoe behoren twee paren van meridianen: de Hart- (Yin) en Dunne Darm (Yang) meridianen en de Pericard- (Yin) en Driewarmer- (Yang) meridianen.

Aarde: hiertoe behoren de Milt- (Yin) en Maag- (Yang) meridianen

Metaal: hiertoe behoren de Long- (Yin) en Dikke Darm- (Yang) meridianen

Water: hiertoe behoren de Nier- (Yin) en Blaas- (Yang) meridianen

 
 
meridianen